QÜESTIONARI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Si teniu algun dubte sobre allò que voleu fer en acabar els vostres estudis a l’IES, en aquests dos enllaços ( enllaç1 i enllaç2) teniu dos qúestionaris que us poden ajudar en la presa decisions sobre itineraris formatius i/o laborals.  Si després de fer-los continuau amb dubtes passau pel departament d’orientació o parlau amb els vostres tutors.