Renovació del Consell Escolar IES LLUCMAJOR

Proper esdeveniment: del 14 al 19 d’octubre, revisió del cens per poder votar. Es poden presentar reclamacions al cens fins les 12 hores de dia 19 d’octubre a la secretaria del centre.


Presentació de les candidatures: fins el 29 d’octubre a les 12 h, per escrit, a la secretaria del centre. En cas de no poder assistir, enviau un correu a secretariaies@iesllucmajor.org i us facilitaran el model per presentar-lo de forma telemàtica.


La Junta Electoral està formada per:
– Ricard Fernández, director del centre,
– Maria A. Maestre, mare,
– Samuel Roman, alumne del centre,
– Catalina Nadal, professora del centre.


Reunits amb data 7 d’octubre, la Junta Electoral ha acordat el calendari següent:

Calendari:

 • 14 octubre: exposició pública dels censos a la secretaria del centre.
  S’obre un període de reclamacions fins el 19 octubre a les 12 h, per escrit, a la secretaria del centre.
 • 21 octubre, resolució de les reclamacions, si escau. S’informarà al reclamant del resultat de la seva reclamació.
 • 22 octubre: publicació censos definitius, en paper, a la secretaria del centre.
 • 29 d’octubre, a les 12 h, acaba el termini per presentar candidatures
 • 4 novembre, proclamació candidatures PROVISIONALS i sorteig de les MESES ELECTORALS. Es poden presentar reclamacions fins dia 9 de novembre a les 12 h per escrit a la secretaria del centre.
 • 19 de novembre: proclamació de les CANDIDATURES definitives.
 • 23 de novembre: eleccions representants dels alumnes, en horari lectiu (s’informarà als alumnes del procés).
 • 24 de novembre: eleccions representants del claustre de professors.
 • 30 de novembre: eleccions representants dels pares i mares, al centre, de les 15 a les 21 h.
 • 2 de desembre: PROCLAMACIÓ DELS CANDIDATS ELECTES.
 • 9 de desembre: Constitució del nou Consell Escolar.

En aquest procés electoral han de sortir elegits: 1 representant pares/mares, 1 representant alumnes, 3 representants professors/es.