Visita del mòdul ELE21B – Electricitat a una empresa distribuïdora de material per a instal·lacions fotovoltaiques.

Dia 19 de gener els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, juntament amb el seu tutor i professor d’Instal·lacions Fotovoltaiques, D. Sebastià Adrover, vàrem visitar una empresa distribuïdora de material per a instal·lacions fotovoltaiques, especialitzada en autoconsum. Allà vàrem veure les darreres novetats en sistemes d´acumulació amb bateries de Liti, inversors de darrera generació i plaques d’alt rendiment. Aquesta visita s’integra en el nou model de l’ensenyament del concepte de la transversalitat dels aprenentatges, on es conjunten la part teòrica de l’aula amb la part real, la humana, el respecte i la protecció del medi ambient.