Visita dels cicles al centre d’Innovació Ca ses Llúcies

Dia 13 de desembre els alumnes del cicles formatius de grau mitjà (Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, Instal·lacions de Producció de Calor) i els de grau superior (Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, Administració i Finances) vàrem visitar la Universitat de les Illes Balears. L’eix bàsic de la visita va ser SmartUIB, un projecte institucional estratègic de la UIB, basat en el concepte de la transversalitat, en què la tecnologia té un paper important. Però no és l’únic, ja que s’hi integren altres dimensions prioritàries, entre les quals la humana i el respecte i la protecció del medi ambient. A través del projecte es proporciona un marc per transformar la UIB en una universitat del futur, desenvolupant i adaptant a aquest entorn els diferents eixos de les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat, ecosistema, ciutadania, vida i governança.

El Centre d’Innovació Ca ses Llúcies s’ubica a un antic habitatge de construcció tradicional situat a l’extrem est del campus, que ha estat objecte d’un projecte de rehabilitació constructiva i energètica, finançat amb fons europeus, amb l’objectiu de convertir-se en un exemple d’espai sostenible, intel·ligent i saludable (SIS), en el marc del programa d’innovació de la Universitat dels Illes Balears, anomenat SmartUIB. 

El centre pretén posar el focus en aquells temes relacionats amb la formació, l’orientació, el desenvolupament, l’edificació, la tecnologia i la innovació. Per complir aquesta missió, posa a disposició de la societat tot un seguit d’activitats que comprenen conèixer el projecte Ca ses Llúcies, un laboratori multidisciplinari d’innovació i tecnologia, i un espai habilitat per fer-hi xerrades, cursos, seminaris i jornades de temàtica lligada als objectius de SmartUIB.