Representants electes al Consell Escolar

Bon dia,

La junta electoral de les eleccions al Consell Escolar efectuades aquest mes de novembre de 2021 ha proclamat els candidats electes i els suplents.

Podeu consultar l’acta aquí.

Teniu més informació sobre el procés electoral en aquest enllaç.

La direcció.