FP de Grau Mitjà

CFGM ELE

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)

CFGM IMA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IMA22)

CFGM IMA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Instal·lacions de Producció de Calor (IMA21)

CFGM ADG

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Gestió Administrativa
(ADG21)