Departament de Ciències socials, geografia i història
FRANCESCA VIDAL REBASSA
Tutor/a 2n batx.D
Contacte
Dimarts, 08:55
JOANA MARIA TOMÀS CARDELL
Tutor/a 3r ESOF
Contacte
Dimecres, 08:00
CATALINA SALVÀ MORLÀ
Professor/a
Contacte
Dilluns, 12:10
CLARA POL MARTORELL
Tutor/a 2n ESOG
Contacte
Dilluns, 13:05
MARIA MACIANA RAMIS OLIVER
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:00
PATRICIA RODRÍGUEZ CARLSSON
Professor/a
Contacte
Dimecres, 08:00
FRANCISCA MUT TOMÀS
Cap de Departament
Contacte
Dimecres, 09:50
MARGARITA MAYA OLIVER
Tutor/a 4t ESOA
Contacte
Dilluns, 13:05
MARGALIDA GARCIAS SIMON
Professor/a
Contacte
Dimecres, 12:10