Departament de Dibuix i educació plàstica i visual
IGNASI PÉREZ GONZÁLEZ
Professor/a
Contacte
Divendres, 09:50
ANTONIA MARIA MIR PUIGSERVER
Cap de Departament
Tutor/a 2n batx.D
Contacte
Dijous, 08:00
MARIA ENCARNACION ROBLES SANCHEZ
Tutor/a 1r ESOH
Contacte
Divendres, 08:00
ANTÒNIA MORA GARCIAS
Tutor/a 1r ESOA
Contacte
Divendres, 12:10
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Professor/a
Contacte
Dilluns, 09:50