Departament de Tecnologia
VALLIVANA SEBASTIÀ MILIAN
Cap de Departament
Contacte
Dilluns, 13:05
ROSA MARIA NICOLAU PERICÀS
Professor/a
Contacte
Dilluns, 08:55
JUAN JOSÉ MERCADO ALCÁZAR
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55
EMILIO GONZÁLEZ LARA
Tutor/a 3r ESOD
Contacte
Divendres, 13:05
RAFEL JUAN CORTÈS
Tutor/a 2n ESOA
Contacte
Divendres, 11:15
Informació del departament