Departament d'Orientació
EDUVIGIS TORRES FIGUEROLA
Tutor/a 4t ESOF
Contacte
Divendres, 08:55
ROSA SÁNCHEZ SOTOS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 13:05
AINA RIFÀ BOU
Tutor/a 2n ESOD
Contacte
Dimecres, 09:50
MARIA ROSA ROCA MAS
Cap de Departament
Contacte
CRISTINA RODRÍGUEZ REYNÉS
Professor/a
Contacte
Dijous, 13:05
FRANCISCA MUNAR BUÑOLA
Professor/a
Contacte
Dimarts, 11:15
SEBASTIÀ MUT OLIVER
Professor/a
Contacte
Dijous, 09:50
ENCARNACIÓN MOREY CELDRÁN
Professor/a
Contacte
Dimecres, 11:15
FRANCESC XAVIER MALONDA MENA
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00
JENNIFER MARIA MENA ANDRES
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
Informació del departament