Departament de Física i química
CATERINA RIBOT QUETGLAS
Professor/a
Contacte
Dilluns, 09:50
JERÒNIA CALAFAT GAMUNDÍ
Cap de Departament
Contacte
Dimecres, 12:10
CRISTINA CEREZO BRETÓN
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55
ISABEL BRUNET GALMÉS
Tutor/a 2n ESOF
Contacte
Dilluns, 09:50
MIQUEL ANGEL SERRA TERUEL
Tutor/a 2n ESOD
Contacte
Dimecres, 09:50