Departament de Física i química
MIQUEL CAPÓ PAYERAS
Professor/a
Contacte
Divendres, 12:10
CATERINA RIBOT QUETGLAS
Tutor/a 2n ESOF
Contacte
Dimecres, 12:10
JERÒNIA CALAFAT GAMUNDÍ
Cap de Departament
Contacte
Divendres, 09:50
MIQUEL ANGEL SERRA TERUEL
Tutor/a 2n ESOE
Contacte
Divendres, 13:05