Departament de Llengua catalana i literatura
CATERINA SUREDA VALLESPIR
Professor/a
Contacte
Dimecres, 08:00
MARIA FRANCESCA SALVÀ PIZÀ
Professor/a
Contacte
Dijous, 12:10
JOANA MARIA MUT MIRALLES
Professor/a
Contacte
Dijous, 09:50
MARIA NUREDDUNA PLANAS GELABERT
Professor/a
Contacte
Dijous, 09:50
CATALINA MUNAR RIERA
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
CARME MOLL RIPOLL
Cap de Departament
Tutor/a 4t ESOD
Contacte
Divendres, 11:15
CATERINA MAS FERRÀ
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55
MARIA MAGDALENA JUAN SITJAR
Tutor/a 2n ESOC
Contacte
Dilluns, 11:15
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 13:05
MARIA FRANCINA CRESPI VIDAL
Tutor/a 1r ESOB
Contacte
Dilluns, 12:10