Departament de Llengua catalana i literatura
JOANA MARIA MUT MIRALLES
Professor/a
Contacte
Dilluns, 11:15
JOAN LLUIS CAÑELLAS SIMONET
Tutor/a 1r Batx.B
Contacte
Dimarts, 13:05
CATERINA SUREDA VALLESPIR
Professor/a
Contacte
Dilluns, 11:42
MARIA FRANCINA CRESPI VIDAL
Tutor/a 1r ESOF
Contacte
Dijous, 08:55
MARIA FRANCESCA SALVÀ PIZÀ
Professor/a
Contacte
Dilluns, 09:50
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Professor/a
Contacte
Dilluns, 11:42
CARME MOLL RIPOLL
Cap de Departament
Contacte
Divendres, 12:10
CATERINA MAS FERRÀ
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:55
MARIA VICTORIA DEL OLMO SERRA
Professor/a
Contacte