Departament d'Educació física i esportiva
ANTONI SITGES CASALS
Tutor/a 4t ESOE
Contacte
Dijous, 08:55
MARIA DE LA PAU RAMIS TROBAT
Tutor/a 1r Batx.A
Contacte
Dimecres, 12:10
RAFAEL CALDENTEY SALVÀ
Tutor/a 2n ESOB
Contacte
Divendres, 08:00
ANTONIO SERVER MANRESA
Cap de Departament
Contacte
Dijous, 08:55