Departament de Dibuix i educació plàstica i visual
MARIA ENCARNACION ROBLES SANCHEZ
Tutor/a 1r ESOB
Contacte
Dijous, 08:00
ENCARNACIÓN MAS ALBA
Professor/a
Contacte
Dimecres, 08:00
BERNARDO VASALLO CUADRADO
Professor/a
Contacte
Dilluns, 14:05
ANTÒNIA MORA GARCIAS
Cap de Departament
Contacte
Dimecres, 09:50
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55