Departament de Dibuix i educació plàstica i visual
ANTONIA MARIA MIR PUIGSERVER
Cap de Departament
Contacte
Dimecres, 08:55
MARIA ENCARNACION ROBLES SANCHEZ
Tutor/a 3r ESOA
Contacte
Dilluns, 09:50
ANTÒNIA MORA GARCIAS
Tutor/a 3r ESOD
Contacte
Dilluns, 14:00
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00