Departament de Dibuix i educació plàstica i visual
MARIA ENCARNACION ROBLES SANCHEZ
Tutor/a 1r ESOB
Contacte
Dijous, 09:50
ENCARNACIÓN MAS ALBA
Professor/a
Contacte
Dimecres, 11:15
BERNARDO VASALLO CUADRADO
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
ANTÒNIA MORA GARCIAS
Cap de Departament
Contacte
Divendres, 08:55
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:55