Departament de Llengua castellana i literatura
MARIA SALVÀ RAMS
Professor/a
Contacte
ROBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Tutor/a 1r ESOD
Contacte
Dijous, 13:05
ELVIRA LOZANO GALLEGO
Tutor/a 3r ESOD
Contacte
Dimarts, 11:05
MARIA ISABEL MORENO TORRES
Tutor/a 3r ESOC
Contacte
Dimecres, 11:15
PETRA SUÑER ROSSELLÓ
Professor/a
Contacte
Dijous, 12:10
MARGALIDA PANIZA FULLANA
Tutor/a 2n batx.A
Contacte
Dimecres, 09:50
ANA COLOMINA CIVERA
Cap de Departament
Contacte
Dimecres, 11:15