Departament de Llengua castellana i literatura
MARIA SALVÀ RAMS
Tutor/a 1r ESOE
Contacte
Dimarts, 12:10
MARGALIDA PANIZA FULLANA
Cap de Departament
Tutor/a 2n batx.B
Contacte
Divendres, 08:55
TOMÀS MORÉ VIÑOLAS
Professor/a
Contacte
Dimarts, 12:10
ÓSCAR MERINO MARCHANTE
Professor/a
Contacte
Dilluns, 08:55
RAUL LEVAS FERRER
Tutor/a 1r ESOC
Contacte
Divendres, 09:50
MARIA COLOMA MAIRATA MUNAR
Professor/a
Contacte
Divendres, 13:05
MARGARITA GAMBÍN CAMPOS
Professor/a
Contacte
Dimarts, 12:10
RAQUEL GONZÁLEZ GELABERT
Professor/a
Contacte
Dimarts, 12:10
MARÍA CRISTINA BLÁZQUEZ DE SALAZAR
Professor/a
Contacte
Dimarts, 13:05
SARA BOTELLO KAMKE
Tutor/a 3r ESOG
Contacte
Dilluns, 08:00