Departament de Llengua catalana i literatura
MARIA MAGDALENA INMACULADA RIGO SOLER
Professor/a
Contacte
Dimarts, 09:50
MARGALIDA VICTORIA FONT JOAN
Tutor/a 1r ESOA
Contacte
Divendres, 12:10
MARIA DEL MAR JUAN SANTMARTÍ
Tutor/a 1r ESOF
Contacte
Divendres, 11:15
MARIA FRANCESCA SALVÀ PIZÀ
Tutor/a 4t ESOB
Contacte
Dijous, 09:50
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Professor/a
Contacte
Dijous, 09:50
CATERINA MAS FERRÀ
Professor/a
Contacte
Dimecres, 11:15
CARME MOLL RIPOLL
Tutor/a 4t ESOC
Contacte
Dijous, 13:05
FRANCINA CAPELLÀ ROIG
Cap de Departament
Contacte
Dimarts, 08:55