Departament de Llengua catalana i literatura
MARIA MAGDALENA INMACULADA RIGO SOLER
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
MARIA DEL MAR JUAN SANTMARTÍ
Professor/a
Contacte
Dimarts, 08:00
MARGALIDA VICTORIA FONT JOAN
Professor/a
Contacte
Dimarts, 09:50
MARIA FRANCESCA SALVÀ PIZÀ
Tutor/a 4t ESOB
Contacte
Dimecres, 13:05
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Professor/a
Contacte
Dimarts, 12:00
CARME MOLL RIPOLL
Tutor/a 4t ESOC
Contacte
Dijous, 13:32
CATERINA MAS FERRÀ
Professor/a
Contacte
Dilluns, 14:05
FRANCINA CAPELLÀ ROIG
Cap de Departament
Contacte
Dimecres, 11:42