Departament de Llengües estrangeres
ANDREU VERGER MORLÀ
Professor/a
Contacte
Dijous, 11:15
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Professor/a
Contacte
Divendres, 09:50
CATALINA ROSSELLO FULLANA
Professor/a
Contacte
Dilluns, 08:00
CATALINA SANS CORTÉS
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:55
PAULA SERRA MUÑOZ
Tutor/a 3r ESOH
Contacte
Dimecres, 09:50
FRANCISCA MARIA MUT MIRALLES
Cap de Departament
Tutor/a 2n batx.A
Contacte
Divendres, 13:05
FRANCESCA NICOLAU RAMIS
Tutor/a 1r ESOF
Contacte
Dimecres, 13:05
MARCO PÉREZ WELSCH
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00
ISABEL MARIA MIRALLES AMENGUAL
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00
CRISTINA MOREY FOX
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50