Departament d'Orientació
SILVIA ANTONIA ALCAIDE GONZÁLEZ
Tutor/a 3r ESOF
Contacte
Dijous, 08:00
YOLANDA REVERT VIDAL
Professor/a
Contacte
RAMON MANUEL PARAMIO NIETO
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:00
SABELA DARDER ESTEVEZ
Professor/a
Contacte
ESTHER MOREY LLABRÉS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
ANNA RIFÀ BOU
Tutor/a 2n ESOF
Contacte
Dimarts, 08:00
FRANCISCA SALVÀ ROMARTÍNEZ
Cap de Departament
Contacte
ROSA SÁNCHEZ SOTOS
Professor/a
Contacte
Dijous, 09:50
ENCARNACIÓN MOREY CELDRÁN
Professor/a
Contacte
Dijous, 09:50
ROSA MARIA NICOLAU PERICÀS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 12:10
Noticies del departament
Premis a l'Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2018/19 a 475 alumnes de Mallorca
Premis a l'Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2018/19 a 475 alumnes de Mallorca