Departament de Tecnologia
MERCEDES LOZANO MAYA
Professor/a
Contacte
Dilluns, 13:10
RAFAEL ESTARELLAS MATAS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 08:00
JUAN JOSÉ MERCADO ALCÁZAR
Professor/a
Contacte
Dijous, 13:05
GABRIEL SORELL JANER
Cap de Departament
Contacte
Dimarts, 12:00
JERONIMA BARCELÓ HERNÁNDEZ
Tutor/a 2n ESOB
Contacte
Dimecres, 12:10
Informació del departament