Departament de Tecnologia
MERCEDES LOZANO MAYA
Professor/a
Contacte
Dimarts, 14:05
JUAN JOSÉ MERCADO ALCÁZAR
Professor/a
Contacte
Dimarts, 08:00
GABRIEL SORELL JANER
Cap de Departament
Contacte
Dilluns, 09:50
JERONIMA BARCELÓ HERNÁNDEZ
Tutor/a 2n ESOB
Contacte
Dilluns, 09:50