Departament de Matemàtiques
PEP VICENÇ COLOM MIQUEL
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
ROSALINA VIDAL GELABERT
Professor/a
Contacte
Dilluns, 14:05
MARIA ELISABET BERNAUS MIR
Tutor/a 2n ESOE
Contacte
Dilluns, 09:50
MARIA DEL MAR BURGUERA BURGUERA
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00
ANTONIO ANDREU ROSELLO
Tutor/a 4t ESOE
Contacte
Dijous, 08:00
MARC ANTONI BAUZÁ RODRÍGUEZ
Professor/a
Contacte
Dilluns, 08:00
MARIA TERESA RAMIS CAPÓ
Cap de Departament
Contacte
Dilluns, 14:05
MAGDALENA MARTORELL FONT
Tutor/a 1r Batx.C
Contacte
Dijous, 11:15
JAUME MONREAL GARCIES
Professor/a
Contacte
Dimarts, 11:05
CATALINA GALVEZ VADELL
Tutor/a 2n ESOD
Contacte
Dimarts, 09:50